Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)

NỘI DUNG CUNG CẤP

*Cung cấp bản quyền phần mềm Microsoft cho toàn hệ thống máy tính 03 năm, bao gồm 2016-2017-2018.

*Cung cấp phần mềm bản quyền và triển khai cơ sở dữ liệu Oracle.

*Cung cấp thiết bị mạng Cisco bao gồm Nexus,Switch,triển khai hạ tầng, đào tạo chuyển giao công nghệ.

*Cung cấp 1300 bộ máy tính desktop toàn quốc, cho toàn bộ các chi nhánh và phòng giao dịch.

*Cung cấp 200 UPS lưu điện cho toàn hệ thống ATM trên toàn quốc.

* Chi tiết thiết bị đã cung cấp: Bản quyền Miccrosoft, Bản quyền Oracle, Cisco Nexus 7706, Switch 2960, Router 890,PC Dell, HP, Ups Eaton 9130

* Cung cấp gói nâng cấp dung lượng lưu trữ dữ liệu Hitachi.

* Máy chủ và thiết bị lưu trữ Oracle Exadata thời hạn 03 năm từ 2020-2022.

* Bảo trì thiết bị lưu trữ Hirachi – Bao gồm thay thế thiết bị thời hạn 03 năm từ 2020-2022.

* Bảo trì máy chủ HP bao gồm thay thế thiết bị và trang bị thiết bị HP Backup từ năm 2020-2022.

* Cung cấp và lắp đặt thiết bị HSM PAYSHIELD – HSM NSHIELD SOLO năm 2020 – 2021

* Cung cấp dịch vị bảo trì thiết bị hạ tầng trung tâm dữ liệu Tại Đồng Nai, Hà Nội, Hồ Chí Minh; Hệ thống Intellinac (iNac) cho hệ thống thẻ của HDBank năm 2020.