PARTNER

Tên Công ty: CTY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG TRỰC TUYẾN (ONS)

Địa chỉ: Số 359B2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 028.22184191 Hoặc 0901.66.55.99

Các nhà đối tác chính: Cisco, Oracle, Microsoft, McAfee, HP, Dell, Hitachi, Fortinet, Sophos…

  1. Cisco: prnt.sc/zS2GaFTrWHo9
  2. Oracle: partner-finder.oracle.com/catalog/Partner/SCPP-GIDDHNYP
  3. Microsoft: prnt.sc/NwoCYQYkA_5U
  4. McAfee: prnt.sc/8sqU99u3r32z
  5. HP: prnt.sc/deVuipJ851V4
  6. Hitachi: prnt.sc/Fql1mLJR2zZN
  7. Fortinet: prnt.sc/1wOKODmOW2XZ
  8. Sophos: https://prnt.sc/glJcCfRZZz1w
  9. Dell: prnt.sc/_mCotBIzAHx_