THI CÔNG HỆ ĐHKK

THI CÔNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Thi Công – Lắp Đặt Hệ thống Điều Hòa Không Khí

Hệ thống HVAC systems là (Heating, Ventilation and Air-Conditioning)- Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí là công nghệ của sự tiện nghi và môi trường là một điều cần thiết trong môi trường cho các tòa nhà công nghiệp và văn phòng lớn nơi có điều kiện xây dựng an toàn và quy chuẩn cao được quy định đối với nhiệt độ và độ ẩm.

Hệ thống HVAC bao gồm:

Hệ thống điều hòa cục bộ
Hệ thống điều hòa trung tâm VRV
Hệ thống điều hòa giải nhiệt nước Chiller
Hệ thống tháp giải nhiệt nước & gió CollingTower
Hệ thống điều hòa cho phòng sạch, trung tâm dữ liệu, nhà hát…
Hệ thống thông gió và cấp gió tươi