THI CÔNG HỆ NƯỚC

THI CÔNG CẤP THOÁT NƯỚC
Thi Công – Lắp Đặt Hệ thống Nước

*Thi công hệ thống cấp thoát nước : bao gồm các hệ thống như cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, thu hết toàn bộ các loại nước sinh hoạt, nướ thải sinh hoạt từ các đường ống phụ ra hệ thống ống tổng, thoát ra ngoài

*Thi công hệ thống cấp nước:Gồm các đường ống dẫn nước từ bể chứa đến các thiết bị dùng nước trong toàn hệ thống như các bồn rửa, lavabo, thiết bị trong nhà vệ sinh, nhà tắm… và hệ thống dẫn nước từ các thiết bị đó tới bể tự hoại để xử lý, sau đó thoát ra bên ngoài.

*Thi công hệ thống thoát nước thải:bao gồm các hệ thống đường ống, thu và dẫn nước thải từ các thiết bị dùng nước, phòng tắm, nhà vệ sinh tới phễu thu sàn, rồi theo ống đến bể tự hoại và thoát ra ngoài.

*Thiết kế, chọn vị trí lắp đặt các bể tự hoại:chọn loại bể, đường ống dẫn vào và thoát nước trong bể ra.

*Lắp đặt hệ thống phễu thu sàn, đường ống:đến bể tự hoại, quy trình xử lý và thoát nước đi.