Tổng Công Ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

NỘI DUNG CUNG CẤP

*Cung cấp thiết bị mạng máy tính văn phòng cho toàn hệ thống desktop, laptop, máy tính bảng Apple, LCD Dell. Lenovo.

*Chi tiết thiết bị đã cung cấp: Laptop Dell Latitude 7250, 7450. Dell E1715S .Ipad 64GB , Lenovo Think pad T450, X240