Trang chủ

/   Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng tại ONS.

ONS không bán, chia sẻ hay trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng đã thu thập được từ Website, hay khi sử dụng dịch vụ tại CTY ONS.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng chỉ được sử dụng trong nội bộ của CTY ONS.

Thông tin cá nhân CTY ONS thu nhập bao gồm:
 • Họ và tên khách hàng.
 • Địa chỉ khách hàng.
 • Số điện thoại.
 • Email.
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:
 • Tên sản phẩm / Dịch vụ.
 • Số lượng.
 • Giá trị của sản phẩm.
 • Thời gian giao nhận sản phẩm.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng.
 • Lập hóa đơn / hợp đồng.
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.
 • Xử lý đơn hàng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật nhà nước, CTY có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách của hàng cho các cơ quan tư pháp có thẩm quyền bao gồm: Viện kiểm soát, Tòa án, Cơ quan Công an để điều tra liên quan đến hành vi phạm pháp nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin các nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân của khách hàng, ONS chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.

4. Những Cá nhân hoặc Tổ chức có thể tiếp cận thông tin khách hàng.

 • CTY TNHH Giải pháp mạng trực tuyến (ONS).
 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ cho CTY ONS, để tiến hành hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin của khách hàng.

CTY TNHH Giải pháp mạng trực tuyến (ONS).

 • Địa chỉ: 359B2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM.
 • Điện thoại: 0901 66 55 99.
 • Website: www.ons.com.vn