BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ - LINH KIỆN HỆ THỐNG MÁY CHỦ

Lưu ý: Báo giá dưới đây chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí khác

THIẾT BỊ SEVER XFUSION

No.Product NamePrice (No VAT)
1288H V6_8SFF_4310_32GB_2x480GB SSDMáy chủ xFusion 1288H V6 (8*2.5″ HDD Chassis) 1U Rack, 1x Intel Xeon Silver 4310, 1x DDR4 RDIMM 32GB, 2x SSD 480GB SATA 2.5″,  3508 BCM, 10Gb 2-Port SFP+, 4-Port 1Gb RJ45, 2 x Optical transceiver, 2 x 900W platinum PSU113,230,000 VNĐ
2288H V6-16 DIMM 25×2.5-S4310-32GB-2x480GBMáy chủ xFusion 2288H V6 – 16DIMM (25*2.5″ HDD Chassis) 2U Rack, 1x Intel Xeon Silver 4310, 1x DDR4 RDIMM 32GB, 2x SSD 480GB SATA 2.5″, MR 9560-8i, 10GE (CX-4 Lx) 2-Port SFP+, 4-Port 1Gb RJ45, 2 x Optical transceiver, 2 x 900W platinum PSU117,600,000 VNĐ
2288H V6-16D-8SFF-S4316-32GB-2x480GBMáy chủ xFusion 2288H V6 -16DIMM (8*2.5″ HDD Chassis) 2U Rack, 1x Intel Xeon Silver 4316, 1x DDR4 RDIMM 32GB, 2x SSD 480GB SATA 2.5″, MR 9460-8i, 10GE (CX-4 Lx) 2-Port SFP+, 4-Port 1Gb RJ45, 2 x Optical transceiver, 2 x 900W platium PSU132,050,000 VNĐ
No. Product Name Price (No VAT)
Icelake-SP CPU(With 2U simplified Heatsink)
02313SQY Intel Xeon Silver 4310(2.1GHz/12-Core/18MB/120W)Ice lake Processor(with 2U Profile heatsink)                  15,810,000 VNĐ
02313SQR Intel Xeon Silver 4316(2.3GHz/20-Core/30MB/150W)Ice lake Processor(with 2U Profile heatsink)                  31,510,000 VNĐ
Memory
06200309 DDR4 RDIMM,32GB,288pin,0.625ns,3200000KHz,1.2,ECC,2Rank(2G*4bit)                    7,850,000 VNĐ
Hard Disk(with 2.5″ Front Panel)-SAS
02540034 HDD,1200GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,128MB or above,2.5inch(2.5inch Drive Bay)                    6,540,000 VNĐ
02540036 HDD,2400GB,SAS 12Gb/s,10K rpm,256MB,2.5inch(2.5inch Drive Bay)                  10,770,000 VNĐ
Hard Disk(with 2.5″ Front Panel)-SSD
0255Y016 SSD,480GB,SATA 6Gb/s,Read intensive,PM893 Series,2.5inch(2.5inch Drive Bay)                    5,440,000 VNĐ

THIẾT BỊ HPE

No.Product Name Price (No VAT)
P49031-B21HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD $     845.00
P40498-B21HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD $     442.31
P28586-B21HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC MV HDD $     280.89
P53561-B21HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD $     221.98
P40430-B21HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD $     186.26
P28028-B21HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD $     238.75
P40432-B21HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD $     392.30
No.Product Name Price (No VAT)
P38997-B21HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit $     294.06
P38995-B21HPE 800W FS Plat Ht Plg LH PS Kit $     130.08
No.Product Name Price (No VAT)
P21106-B21INT I350 1GbE 4p BASE-T Adptr $     215.80
P26259-B21Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE $     260.00
No.Product Name Price (No VAT) 
455883-B21HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver $     271.70

THIẾT BỊ CISCO

No. Product Name Price (NO VAT)
C1000-16P-E-2G-L Switch C1000-C1000-16P-E-2G-L $1,343.92
C1000-24P-4G-L Switch C1000-C1000-24P-4G-L $2,268.40
C1000-24T-4G-L Switch C1000-C1000-24T-4G-L $1,358.90
C1000-24T-4X-L Switch C1000-C1000-24T-4X-L $2,968.18
C1000-48P-4G-L Switch C1000-C1000-48P-4G-L $3,595.20
C1000-48T-4G-L Switch C1000-C1000-48T-4G-L $2,247.00
C1000-48T-4X-L Switch C1000-C1000-48T-4X-L $4,365.60
C1000FE-24T-4G-L Switch C1000-C1000FE-24T-4G-L $775.75
C1000-16T-2G-L Switch C1000-C1000-16T-2G-L $1,278.65
C1000-24FP-4G-L Switch C1000-C1000-24FP-4G-L $3,589.85
C1000-8FP-2G-L Switch C1000-C1000-8FP-2G-L $1,439.15
C1000-8T-2G-L Switch C1000-C1000-8T-2G-L $823.90
C1000FE-48T-4G-L Switch C1000-C1000FE-48T-4G-L $1,332.15
C9200-24P-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200-24P-E $4,838.00
C9200-24T-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200-24T-E $4,035.00
C9200-48T-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200-48T-E $6,962.25
C9200L-24P-4G-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-24P-4G-E $3,816.00
C9200L-24P-4X-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-24P-4X-E $5,475.00
C9200L-24T-4G-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-24T-4G-E $2,869.00
C9200L-24T-4X-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-24T-4X-E $4,528.00
C9200L-48P-4G-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-48P-4G-E $7,870.00
C9200L-48P-4X-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-48P-4X-E $9,529.00
C9200L-48T-4G-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-48T-4G-E $5,026.00
C9200L-48T-4X-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200L-48T-4X-E $6,685.00
C9300-24T-A Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300-24T-A $7,945.00
C9300-24T-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300-24T-E $6,297.00
C9300-48P-A Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300-48P-A $15,714.00
C9300-48T-A Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300-48T-A $13,806.00
C9300L-24T-4G-A Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300L-24T-4G-A $7,359.77
C9300L-24T-4G-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300L-24T-4G-E $5,711.00
C9300L-24T-4X-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300L-24T-4X-E $7,565.00
C9300L-48P-4G-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300L-48P-4G-E $10,439.24
C9300L-48P-4X-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300L-48P-4X-E $12,292.00
C9300L-48T-4G-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300L-48T-4G-E $8,708.00
C9300L-48T-4X-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9300L-48T-4X-E $10,562.00
C9200-48P-E Switch C9200/C9300/C9200L/C9300L-C9200-48P-E $9,972.00
No. Product Name Price (NO VAT)
C1111-4P Router-C1111-4P $1,524.22
C1111-8P Router-C1111-8P $1,759.62
C8200-1N-4T Router-C8200-1N-4T $5,296.50
C8200L-1N-4T Router-C8200L-1N-4T $2,354.00
C921-4P Router-C921-4P $994.57
ISR4321/K9 Router-ISR4321/K9 $2,824.80
ISR4331/K9 Router-ISR4331/K9 $4,472.60
No. Product Name Price (NO VAT)
AIR-PWRINJ6 Module, nguồn, stack…-AIR-PWRINJ6 $175.37
C9200L-STACK-KIT Module, nguồn, stack…-C9200L-STACK-KIT $1,521.00
C9300L-STACK-KIT Module, nguồn, stack…-C9300L-STACK-KIT $1,536.00
C9300-NM-4G Module, nguồn, stack…-C9300-NM-4G $635.58
CAB-MIC20-EXT Module, nguồn, stack…-CAB-MIC20-EXT $35.31
CAB-SPWR-30CM Module, nguồn, stack…-CAB-SPWR-30CM $124.00
GLC-LH-SMD Module, nguồn, stack…-GLC-LH-SMD $1,171.12
GLC-SX-MMD Module, nguồn, stack…-GLC-SX-MMD $588.50
GLC-TE Module, nguồn, stack…-GLC-TE $529.65
PWR-C1-350WAC-P Module, nguồn, stack…-PWR-C1-350WAC-P $765.05
PWR-C5-600WAC Module, nguồn, stack…-PWR-C5-600WAC $2,675.00
SFP-10G-LR Module, nguồn, stack…-SFP-10G-LR $4,702.12
SFP-10G-LR-S Module, nguồn, stack…-SFP-10G-LR-S $2,354.00
SFP-10G-SR Module, nguồn, stack…-SFP-10G-SR $1,171.12
SFP-10G-SR-S Module, nguồn, stack…-SFP-10G-SR-S $823.90
SFP-H10GB-CU1M Module, nguồn, stack…-SFP-H10GB-CU1M $117.70
SFP-H10GB-CU3M Module, nguồn, stack…-SFP-H10GB-CU3M $117.70
SFP-H10GB-CU5M Module, nguồn, stack…-SFP-H10GB-CU5M $176.55
STACK-T1-1M Module, nguồn, stack…-STACK-T1-1M $271.87
STACK-T1-50CM Module, nguồn, stack…-STACK-T1-50CM $123.59
C9200-NM-4X Module, nguồn, stack…-C9200-NM-4X $2,675.00
C9300-NM-8X Module, nguồn, stack…-C9300-NM-8X $3,001.35
C9200-NM-4G Module, nguồn, stack…-C9200-NM-4G $682.13
CAB-MIC-EXT-J Module, nguồn, stack…-CAB-MIC-EXT-J $35.31

THIẾT BỊ SYNOLOGY

No. Product Name Price (NO VAT)
M2D20 Synology-M2D20 $143.77
HAT5300-12T Synology-HAT5300-12T $402.05
RS822RP+ Synology-RS822RP+ $1,093.47
DS723+ Synology-DS723+ $394.84
SNV3410-400G Synology-SNV3410-400G $125.85
RKS-02 Synology-RKS-02 $65.12
DS1621+ Synology-DS1621+ $773.18
SNV3410-800G Synology-SNV3410-800G $242.55
DS223 Synology-DS223 $215.84
DS224+ Synology-DS224+ $268.60
RS1221RP+ Synology-RS1221RP+ $1,367.11
RS1221+ Synology-RS1221+ $1,002.38
HAT5310-8T Synology-HAT5310-8T $267.42
HAT5300-4T Synology-HAT5300-4T $169.01
HAT3310-8T Synology-HAT3310-8T $195.35
HAT3300-4T Synology-HAT3300-4T $98.04
DS1821+ Synology-DS1821+ $846.53
DS423+ Synology-DS423+ $394.84
DS1522+ Synology-DS1522+ $592.28